Kennis

Het op basis van uw en onze kennis van uw onderneming, opstellen van prognoses en doorrekeningen voor de toekomst.

Met de kennis van Vakkennis kunt u uw plannen en verwachtingen laten doorrekenen. Zo ziet u welk effect uw beleid oplevert op de korte en middellange termijn. Met de prognose van Vakkennis heeft u een rapport in handen dat u ondersteunt om verantwoorde keuzes te maken.

Kennis is inzicht

Het vooruitblikken naar de toekomst op basis van de gezamenlijk opgestelde prognoses.

Met de kennis van Vakkennis kunt u uw plannen en verwachtingen laten doorrekenen. Zo ziet u welk effect uw beleid oplevert op de korte en middellange termijn. Met de prognose van Vakkennis heeft u een rapport in handen dat u ondersteunt om verantwoorde keuzes te maken.

Het, mede aan de hand van de op te stellen prognoses, meedenken over het te voeren beleid in uw onderneming.

We hebben voor u twee varianten van op te stellen prognoses:

1. De op-stapprognose

Een persoonlijke prognose op basis van uw eigen variabelen. Deze basisgegevens kunt u zelf eenvoudig aanleveren door het Word-document te downloaden en in te vullen en te retourneren aan Vakkennis. Met deze gegevens stelt Vakkennis een op uw situatie toegespitse financiële doorrekening op. In het in te vullen Word-document staat een toelichting op de te gebruiken gegevens.

Het opstellen van de op-stapprognose kost 295,- euro excl. BTW en de prognose wordt digitaal aan u verstrekt. Eventueel kan de prognose nader worden besproken. Dan geldt het reguliere uurtarief van 95,- euro excl. BTW per uur.

2. De op-maatprognose

In een persoonlijk gesprek worden de zeer uitgebreide mogelijkheden van de prognose toegelicht en wordt er vastgesteld op basis van welke variabelen er doorrekeningen gemaakt dienen te worden. Dit kunnen variabelen zijn die niet vallen onder de basisgegevens van de op-stapprognose. Verwacht u veranderingen in de bedrijfsvoering dan is de op-maatprognose een zeer geschikt middel om deze verandering financiëel door te rekenen. Na het gesprek wordt de op-maatprognose opgesteld en daarna volgt een gesprek waarin de prognose wordt toegelicht. Op deze manier profiteert u optimaal van het inzicht dat de prognose geeft. De werkzaamheden worden op uurbasis uitgevoerd. De kosten bedragen 95,- euro excl. BTW per uur.

Laat de kennis van nu de basis zijn voor het inzicht voor de toekomst en vraag de prognose van Vakkennis aan.