Het bijhouden van uw gehele financiële administratie

Onze medewerkers zijn specialisten in het bijhouden van uw financiële administratie. De medewerkers hebben kennis in huis om vakkundig met uw administratie om te gaan. Als het nodig is wordt interne kennis gebruikt om bijzondere vraagstukken op te lossen.

Het opstellen van tussentijdse cijfers en jaarcijfers

Ieder jaar worden de jaarcijfers opgesteld van uw administratie en worden de conceptcijfers met u doorgenomen. Daarna worden de cijfers definitief vastgesteld en ontvangt u het jaarverslag van uw onderneming.

Wilt u frequenter inzicht in de financiële positie van uw onderneming? Dat is geen probleem. Wij kunnen voor u periodiek, bijvoorbeeld per maand of kwartaal, een verslag leveren van tussentijdse cijfers. Deze worden met u doorgenomen zodat u weet hoe uw onderneming er voor staat.

Het pro-actief adviseren op basis van de gevoerde administratie

Wij zijn voortdurend bezig om pro-actief mee te denken hoe uw administratie efficiënter kan worden gevoerd of waar u kosten kunt besparen. Bijvoorbeeld hoe de administratie het beste kan worden aangeleverd, het zoveel mogelijk digitaliseren van documenten, of u niet teveel betaald voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering, of u voldoende pensioen opbouwt, investeringsvraagstukken, etc.

Het behandelen van allerlei voorkomende vraagstukken op financieel-administratief gebied

Elke onderneming is anders. Of u nou een kapsalon heeft of een advocatenkantoor of een advieskantoor, elke ondernemer heeft zo zijn of haar vragen. Is het verstandig om nog dit jaar een investering te doen? Welk btw-tarief moet ik hanteren voor deze bijzondere opdracht? Hoe dien ik een factuur op te stellen naar een opdrachtgever buiten Nederland? Wij nemen uw vragen serieus en kunnen deze direct beantwoorden of zullen vraagstukken voor u uitzoeken.

Kennis is inzicht….

Analyse van tussentijdse cijfers of jaarcijfers

Nadat de tussentijdse cijfers of de jaarcijfers zijn opgesteld wordt hiervan een analyse gemaakt. Hieruit kunnen inhoudelijke vraagstukken naar voren komen of adviespunten.

Het samen met u bespreken van de cijfers van uw onderneming

Wij zijn niet klaar na het opstellen van een mooi rapport van de cijfers. Wij leven met uw onderneming mee door de cijfers te analyseren en met u te bespreken. Gaat het goed of kan het nog beter? Of gaat het wat minder? Als adviseur staan wij u graag terzijde.

Begeleiding bij het voeren van uw (basis)administratie

Wij kunnen voor uw onderneming de volledige administratie voeren van A tot en met Z. Die zorg kunt u aan ons uit handen geven, terwijl u met de uitvoering van uw vak bezig kunt zijn. Wilt u graag zelf uw administratie voeren en daarin ondersteund worden? Ook dat is geen probleem. Wij kunnen de rolverdeling afstemmen op de door u gewenste manier. Wij maken gebruik van moderne mogelijkheden, zoals het scannen en boeken en online boekhouden.